Informacje Prawne

Właściciel strony internetowej:

Polca Parts Kozłowski i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Rolnicza 443a,
05-092 Łomianki 
tel.+48227516917

Organizm upoważniony do reprezentowania spółki

Prezes

Vice Prezes

Informacje kontaktowe
tel. + 48 22 751 69 17
email: info@polcaparts.pl
www.polcaparts.eu

Numer Identyfikacji Podatkowej: PL 118 16 43 273

POLCA PARTS KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓLKA JAWNA z siedzibą w Dziekanowie Nowym, ul. Rolnicza 443a, 05-092 Łomianki, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000315344, REGON 015200486.

Zakres działalności
Dystrybutor części samochodowych, komponentów do autogazu, brykietów, wynajem publicznego składu celnego.

Miejsce docelowe witryny
Witryna www.polcaparts.eu  służy do prezentacji produktów dystrybuowanych przez firmę Polca Parts.

Informacje odnośnie rozstrzygania sporów dla konsumentów internetowych.
Konsumenci mają możliwość przesłania reklamacji bezpośrednio na adres e-mail: info@polcaparts.pl lub złożenia skargi na platformie do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/odr.

Informacje i odpowiedzialność
Informacje znajdujące się na naszej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny, nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje, nie są też formą doradztwa. Polca Parts nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.

Organizator i właściciel serwisu jest wyłączony, w zakresie dozwolonym przez prawo, od wszelkiej odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie, pośrednie lub inne) wynikające z użytkowania strony internetowej lub braku danych i informacji na ww stronie.

Zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim. Informacje przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego. Bez zgody organizacji zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie zamieszczonych na stronie informacji, w szczególności przechowywanie ich w bazach danych, powielanie oraz jakakolwiek forma wykorzystywania komercyjnego, a także przekazywania osobom trzecim.

Zabrania się umieszczania stron i podstron tego serwisu (bez zgody właściciela) na innych stronach internetowych (w obcych ramkach).